අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ඉන්ධන මිල පහතට

ඉන්ධන මිල අද (21) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට පහත දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 සහ ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කර ඇත.

එමෙන්ම් ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 5කින්ද , සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින්ද අඩුකර තිබේ.

Author: admin