එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට බලය හිමි මහනුවර මහනගර සභාවේ අයවැය පරාජයට පත් වෙයි

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට බලය හිමි මහනුවර මහනගර සභාවේ 2019 වසර සදහා වන අයවැය අද (21) වැඩි ඡන්ද එකකින් පරාජයට පත් වුණා. මහනුවර නගරාධිපති කේසර සේනානායක ඉදිරිපත් කළ අයවැයට පක්‍ෂව ඡන්ද 20 ක් ලැබුණු අතර විපක්‍ෂව හිමි වූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 21 ක්.

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ මන්තී‍්‍රවරුන් 19 දෙනා සහ ජාතික සමගි පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්තී‍්‍රවරයා අයවැයට පක්‍ෂව ඡන්දය ලබාදුන්නා. ශී‍්‍ර ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්තී‍්‍රවරුන් 16 දෙනා, ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ මන්තී‍්‍රවරුන් තුන් දෙනා සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්තී‍්‍රවරයා අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය ලබාදුන් බවයි සදහන් වන්නේ.

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *