November 30, 2020

Kotuwa Paththare

Kotuwapaththare offical

නිවෙසක් හදන්න කලින් මේ ගැන සිතන්න

1 min read

වාස්තු විද්‍යාවේදී වැදගත්ම තැනක් උසුලන ගෙමිදුල නිසිපරිදි පිළියෙල කරන හැටි අද ලිපියෙන් සලකා බලමු. මෙමඟින් වාස්තු විද්‍යාත්මකව සිදු කළ යුතු දේ හා නිවැසියන්ගේ චර්යා රටා ආදියේ සුදුසුකම් ගැනත් අවධානය යොමු කෙරේ.

ඉඩම සලකත්දී එහි වටේ මායිම්වල හැඩය අනුව ශුභාශුභ ඵල ගෙන දෙන ආකාර 16 ක් වාස්තු විද්‍යාවේ සඳහන්. එයින් ආකාර 4ක් පමණයි ඔබට ශුභ ඵල ගෙන දෙන්නේ. ඒවානම් චතුරශ්‍ර, ආයත, වෘත්ත හා භද්‍රාසන යනුවෙනි. දැනට තිබෙන ඔබේ ඉඩම මෙම ශුභ ආකාරයන්ට අයත් නැත්නම් බොහෝ විට සීමාවන් යොදා නිවෙසකට ගැළපෙන බිම් කොටස වෙන්කර ගැනිමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒවාගේම තෝරාගත් භුමියේ මතුපිට පෘෂ්ඨයේ පිහිටීම මත මූලිකව ශුභාශුභ පිහිටීම කීපයක් ඇත. ගජ පෘෂ්ඨ, ලක්ෂ්මි, අසුර, නාග පෘෂ්ඨ, කුර්ම පෘෂ්ඨ, ඇත් පිට යනුවෙනුයි. තවදුරටත් සැලකුවිට ඉඩමේ එක් දිශාවක් පමණක් පහත් වී අනෙක් දිශා හතම සම උසින් පිහිටීමේ ශුභා ශුභ තත්ත්වයන් ගැනත් වාස්තු කරුණු පවතින නිසා ඒවා ගැන සැලකිලිමත් වීමත් ශුභයි. ඉඩමේ හැඩය හා පෘෂ්ඨීය නුසුදුසු බව ඉවත් කිරීමට තාක්ෂණය අපට ලබාදෙන පිටිවහල අතිමහත්. දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කළයුතු ඉහත කාරණාවන් ගැන සඳහන් කළේ එවැනි දේ තිබෙන බව දැනුවත් කිරීමටත් තවදුරටත් ඒවා ගැන ඔබ විසින් දැනුවත් විය යුතු නිසාත් ය.

පුද පුජා ක්‍රමඉඩම සම්බන්ධයෙන් වන විවිධ පුද පුජා අතුරින් බහිරව පූජාව මූලික දෙයක්. පැරණි විශාල ඉඩමක නම් මෙම පූජාව කිරීමේ විශේෂ වටිනාකමක් තිබේ. එවන් විශාල ඉඩමක් කොටස් කර පිළියෙල කර ගත් සාමාන්‍ය කුඩා ඉඩමක් නම් ඉහත ආකාරයේ දෝෂ බොහෝමයක් දුරු විය හැකි නමුත්, බහිරව පූජාවක් නිවැරැදිව කර ගත් කල ඕනෑම ඉඩමකට අවැඩක් නම් සිදු නොවෙයි. මෙතෙක් කල් ඉඩම තම වාසස්ථානය කරගෙන සිටි, අදෘශ්‍යමාන අඳුරු බලවේගයන් සියල්ලම සතුටට පත් කර, වෛරයක් ඇති නොවන පරිදි ඉඩමෙන් යාමට සැලැස්වීමත්, අපට ආශීර්වාද කරන හා ආරක්ෂාව සපයන දේවතා බඳු උසස් බලවේගයන් ගෙන් දියුණුව, ආරක්ෂාව අයැදීමත් මෙහි මූලික අරමුණයි. මෙම පූජාවට සමගාමීව අටකොණ ආරක්ෂා කිරීම කළයුතු අතර නිවෙස ඉදිකිරීමට ආසන්න සුදුසු දිනයක දී පුජාව පැවැත්වීම කළ යුතුයි.

ඉඩමේ සීමා පෙන්වීම ඉතා වැදගත්ඕ-නෑම ශුභ පුද පුජා කටයුත්තක දී එහි බලය රඳා පවත්වා වැඩි වර්ධනය කිරීමට සීමාවක් පනවනවා ඔබ දැක ඇති. මේ ආකාරයෙන්ම නිවෙසකට ලබා දෙන වාස්තු බලය රඳා පවැත්මට සුදුසු පරිසර සීමාව ඉඩමේදී අප විසින් පිළියෙල කළ යුතුයි. ඉතා විශාල ඉඩමක් නම් එහි මායිම් සීමා බොහොමයක් නිවෙසේ සිට ඈතින් පිහිටයි. මෙම මායිම් නිසිපරිදි පවත්වා ගන්නා අතරම, නිවෙසේ වාස්තු බලය වැඩි කිරීමට “වාස්තු මායිම්” යෙදීම සුදුසු දෙයක්. නිවෙසේ සිට සුදුසු පරතරය තබා ගල් වැටියකින්, කොන්ක්‍රීට් මඟින්, ගස් වැටකින් යන කුමන හෝ ආකාරයකින් මෙය පිළියෙල කළ හැකියි. නිවෙසේ වාස්තු සක්‍රියව පවත්වා ගන්නා බිම් කඩ වෙන් කර දැක බලා ගැනීමට හැකි පරිදි මෙය සිදු කළ යුතුයි.

ගේට්ටුවත් හරියට තිබ්බොත් හොඳයි-මාර්ගයේ සිට ඉඩමට ඇතුළුවන ස්ථානයත් සුදුසු පරිදි පිළියෙල කර ගත හැකි නම් වඩාත්ම යෝග්‍යයි. විශාල ඉඩමක නම් පාද බෙදා මෙය සිදුකළ හැකි වන්නේ එක් පාදයක් සඳහා විශාල මිනුම් අගයක් ලැබෙන නිසායි. ප්‍රායෝගිකව හැම ඉඩමකම මෙය කරන්න බැහැ. මාර්ගය පිහිටි දිශාව අනුව වයඹ හා ගිනිකොණ දිශාව ගේට්ටු තැබීමට සුදුසුයි. වාහන ඇතුළු කර නැවතීමට සුදුසු පරිදි මේවා පිළියෙල කර ගත හැකියි. නිතරම යාම් – ඒම් සඳහා කුඩා ගේට්ටුවක් මෙම දිශාවන් ගේත්, ඊසාන දෙසිනුත් පිහිටීම වරදක් නැහැ. නමුත් වාහන ආදිය සඳහා ඊශාන දිශාව නො ගැළපෙන ප්‍රදේශයක්.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.