ලොවපුරා අති සාර්ථකව ප්‍රදර්ශනය වන “2.0” චිත්‍රපටය ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 705ක මුදලක් උපයයි

මේ වනවිට ලොවපුරා අති සාර්ථකව ප්‍රදර්ශනය වන ශේකර්ගේ ‘2.0’ චිත්‍රපටය ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 705ක මුදලක් උපයාගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 543ක වියදමකින් තැනුණ මෙම චිත්‍රපටය දැනට ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 200කට ආසන්න මුදලක් ලාභ ලබා ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඉදිරියේදී මෙම චිත්‍රපටය චිනය, මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, තායිලන්තය වැනි රටවලද ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සූදානම් කර ඇති අතර, සිනමා විචාරකයන් පවසන්නේ ‘2.0’ චිත්‍රපටය ඉහළ ලාභයක් මෙම චිත්‍රපටවලදීද උපයනු ඇති බවය.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *